Dzięki profesjonalnej pomocy terapeuty opartej na akceptacji i otwartości człowiek przygląda się swoim problemom z innej perspektywy. Uczy się nowych, skutecznych strategii postępowania, które pomogą mu poznać, zrozumieć i rozwiązać swoje problemy psychiczne teraz i w przyszłości. Zdrowa interpretacja otaczającego świata, bardziej adekwatne formy reagowania i większa kontrola emocjonalna pozwala kształtować satysfakcjonujące relacje z innymi. Pozwala lepiej przystosować się do pracy czy szkoły oraz obniża cierpienie związane z codziennymi problemami, na które jesteśmy narażeni. Zmiana może przyjść naprawdę szybko a jej skutki wpłyną pozytywnie na całe nasze życie. Nie jesteśmy skazani na nasze problemy oraz nie musimy przeciwstawiać się im w pojedynkę.
Terapia Poznawczo-Behawioralna (Cognitive Behavioral Therapy CBT) jest krótkoterminową formą terapii nastawionej na rozwiązywanie problemów natury psychologicznej, której skuteczność udowodniona została wieloma badaniami klinicznymi. Dzięki swojej skuteczności CBT jest teraz jedną z najbardziej uznanych i proponowanych form psychoterapii. CBT zakłada wzajemne odziaływanie na siebie emocji, myśli, zachowania i reakcji fizjologicznych. Dzięki zmianom w poszczególnych sferach jesteśmy w stanie zmieniać nasze życie.

Podczas spotkań Pacjent:

  • checkBuduje wgląd w charakterystykę zaburzenia z którym się zmaga. Dzięki temu lepiej rozumie mechanizmy powstawania i utrzymywania się choroby.
  • checkWraz z psychoterapeutą tworzy adekwatniejsze i bardziej przystosowawcze formy reagowania w różnych sytuacjach trudnych.
  • checkTestuje nowe umiejętności i wypracowane strategie w życiu codziennym.
  • checkPoznaje sposoby zmiany swoich myśli dotyczących siebie, świata i innych ludzi. Dzięki temu „zdrowiej” interpretuje otaczający go świat.
  • checkRozwija się dzięki budowaniu wglądu w swoją osobę. Dzięki temu dostrzega więcej możliwości tworząc nowe cele i plany na przyszłość.

Ponadto terapia poznawczo-behawioralna:

  • checkJest terapią krótkoterminową nastawioną na szybkie osiągnięcie poprawy.
  • checkPodkreśla znaczenie zaufania i współpracy pomiędzy pacjentem i psychoterapeutą.
  • checkZachęca pacjenta do czynnego udziału w terapii, dzięki czemu poprawa staję się szybsza.
  • checkNastawiona jest nie tylko na redukcję objawów ale i zapobieganie nawrotom zaburzenia.